Arkitekturens formspråk & uttrycksmedel

Författare
Elisabet Lindberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Umeå universitet. Institutionen för konstvetenskap 1996 Sverige, Umeå 60 sidor.