Arkivfacket 50 år - Sveriges arkivtjänstemäns förening 1936-1986

Författare
Staffan Smedberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
DIK 1986 Sverige, Nacka 12 sidor. : ill.