Armékårens roll för de moblia styrkorna under utvecklingen av Rysslands krigskonst i början av 2000-talet

Författare
Ali Mättölä
(Ali Mättölä redaktör: Nils Marius Rekkedal svensk översättning: Sirkka Seppänen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögsk. 2003 Sverige, Stockholm 164 sidor.: ill.