Armborstspännaren, jousen vekar

Författare
Rudolf Cederström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Föreningen Brage 1944 Sverige, u.o s. 167-169 : ill. 1 karta