Armfeldts fälttåg mot Trondheim 1718-1719 - särtryck av "Fälttåget dag för dag"

Författare
Svante Hedin
(Svante Hedin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naboer AB, Tryckeribol. cop. 2000 Sverige, Östersund, Östersund 78 sidor. ill. 25 cm
Visum, Gotlands allehanda 1986 Sverige, Visby, Visby 367 sidor. ill., faks., kartor 27 cm
Visum 1986 Sverige, Visby 367 sidor. : ill., kartor
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan