Armprotesens värde för några neurosedynskadade barn

Författare
Karin Paulsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1970 Sverige, Stockholm 89 sidor. (lösblad i pärm)