Arnö socken i Trögds härad, Uppland - strödda upplysningar 1550-1938 om folk, gårdar och torp

Författare
Otto Helander
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Otto Helander 2009 Sverige, Solna 93 sidor. : ill. 978-91-978242-0-0