Arrende och hyra - sakrättsliga frågor : kompendium

Författare
Henrik Hessler
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Juridiska föreningen i Uppsala 1973 Sverige, Uppsala 41 sidor.
Juridiska föreningen 1972 Sverige, Uppsala [6], 41 sidor.
Juridiska föreningen i Uppsala 1968 Sverige, Uppsala 41 sidor.