Arter och artkombinationer i vall

Författare
Eliel Steen
(Eliel Steen och Christer Svensson : resultat av fröblandningsförsök)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1968 Sverige, Uppsala, Stockholm 46 sidor.