Arthur Schopenhauer - hans liv och filosofi

Författare
Alf Ahlberg
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur o. kultur, Rydahl 1960 Sverige, Stockholm, Stockholm 169 sidor.
Natur och kultur 1924 Sverige, Stockholm 190 sidor. ill.