Articulinario - god mat för onda leder

Författare
Fredrik Paulún
(Fredrik Paulún, Magnus Leidstedt fotograf: Stefan Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Merck Sharp & Dohme 2003 Sverige, Stockholm 19 sidor. : färgill.