Artur Lundkvist 3 mars 1956

Författare
(Red. av Stig Carlson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1956 Sverige, Stockholm 211 sidor.