Artur Lundkvist skriver om Egyptens nya konst

Författare
Artur Lundkvist
(Sammanställd av Ulf Thomas Moberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cinclus Strömstare, Fälth & Hässler 2010 Sverige, Katthammarsvik, Värnamo 59 sidor. färgill. 24 cm