Artur Lundkvist - inträdestal i Svenska akademien

Författare
Katarina Frostenson
(Katarina Frostenson.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Norstedt 1992 Sverige, Stockholm, Stockholm 28 sidor. 23 cm