Artykuły pochodzenia zagranicznego

Författare
(Piotr Sommer)
Språk
Polska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Marabut 1996 Polen, Gdańsk 421 sidor. 83-85893-30-X