Arvid Herner - skildring ur Stockholmslifvet

Författare
Jon Olof Åberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer 1884 Sverige, Stockholm 95 sidor.
Gleerup 1883 Sverige, Stockholm 95 sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan