Asa-Tors hammare - gudar och jättar i tro och tradition

Vår hedniska trosvärld ägde en rikedom på fantasieggande gestalter. Där fanns åskguden Tor med sin träffsäkra hammare Mjölner, den enögde och spjutbeväpnade Oden på sin åttabenta häst Sleipner, de erotiskt sinnade vanerna Frej och Freja, den blide och gode Balder, den listige Loke, de stridslystna och farliga jättarna.

Ebbe Schön, som är folklorist och litteraturvetare, presenterar i den första delen av boken ett närstudium av de viktigaste verken om hedendomen, "Snorres Edda" och "Den poetiska Eddan". Bägge är skrivna i början av 1200-talet men vilar delvis på mycket gamla traditioner. Det är frågan om muntliga motiv som har varit spridda över stora områden under vikingatiden. Märkligt nog levde rester av asatron här och där kvar ännu under 1900-talet. En hel del människor sade sig ha upplevt möten med både Tor och Oden och trodde på Frejas makt över fruktbarheten. Detta skildras i bokens senare del.

Författare
Ebbe Schön
(Ebbe Schön.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hjalmarson & Högberg, Fälth & Hässler 2005 Sverige, Stockholm, Värnamo 271 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm
Hjalmarson & Högberg, Fält & Hässler 2004 Sverige, Stockholm, Värnamo 265 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm 978-91-7224-082-7