Asbestos related disease - histopathological, immunohistochemical & ultrastructural examinations

Författare
Leif Johansson, läkare
(Leif Johansson.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Blom 1992 Sverige, Lund, Lund 35 sidor. 25 cm