Asian drama Vol. 1 - an inquiry into the poverty of nations

Författare
Gunnar Myrdal
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Allen Lane the Penguin press 1968 Storbritannien, London xxx, 705 sidor.
Pantheon 1968 USA, New York xxix, 705 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan