Asiatiska visdomsord och sentenser

Författare
(Sammanställda av Åke Ohlmarks)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bok och bild, Seelig 1965 Sverige, Stockholm 77 sidor.