Ask the bloody horse

Författare
Dannie Abse
(Dannie Abse.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hutchinson 1986 Storbritannien, London 56 sidor.