Aska på en ung mans ärm

Författare
Dannie Abse
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell/Geber 1956 Sverige, Stockholm 240 sidor.