Askenäs säteri i Sunnerbo

Författare
Pehr Gunnar Vejde
(P.G. Vejde, Harald Lindal)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tr. Allehanda 1958 Sverige, Trelleborg 110 sidor. : ill.
1933 Sverige, Växjö 85 sidor. + vikt karta