Assyrierna - en bok om präster och lekmän, om politik och diplomati kring den assyriska invandringen till Sverige

Författare
Stefan Andersson, journalist
(Stefan Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden, Gummesson 1983 Sverige, Stockholm, Falköping 167 sidor. 22 cm