Astma - basala mekanismer

Författare
(Redaktör: Kjell Larsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Draco läkemedel, Rahm 1995 Sverige, Lund, Lund 340 sidor. ill. (vissa i färg), diagr., kartor, tab. 24 cm