Astma hos vuxna - förekomst, sjukdomsbild, diagnostik och behandling

Författare
(Redaktör: Kjell Larsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AstraZenica Sverige 2005 Sverige, Södertälje 534 sidor. ill. 978-91-86056-48-3