Asylarkivet

Författare
Torun Elsrud
(Torun Elsrud, Sabine Gruber, Sofia Häyhtiö, Anna Lundberg, Emma Söderman, Sanna Vestin.)
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 2022 Sverige, Linköping 1 onlineresurs (479 sidor) 978-91-7929-461-8