At home with people with serious and long-term mental ill health

Författare
Håkon Bergseth
(Håkon Bergseth (photo), Olov Hamran & Ellen Lange, Phil Loring (translation).)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nasjonalt medisinsk museum, Haugesund Bok & Offset AS 2017 Norge, Oslo, Haugesund 181 sidor fotografier 978-82-90115-52-9