At kåppar-käril äro farliga i mat-redningen, och böra afskaffas; bewiste i en medicinsk prof-skrift, under doctor Camille Falconet ... i medicinska läro-salen i Paris den 20 februar. 1749. Doct. Franciscus Thiery ... på swenska öfwersatt af Peter Sundius ... Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1753

Författare
François Thiéry
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Salvius 1753 Sverige, Stockholm 16 sidor. 8:o.