Aten, Pireus, Argolis, Korint, Delfi, Marathon, Salamis

Författare
Finn Ståhl
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1977 Sverige, Stockholm 95 sidor., viii pl.-s. : ill., kart. 19 cm 91-0-040167-6