Aten, Pireus, Argolis, Korint, Delfi, Marathon, Salamis

Författare
Finn Ståhl
(Finn Ståhl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1977 Sverige, Stockholm, Stockholm 95 sidor., viii pl.-s. ill., kart. 19 cm