Aten

Den här serien böcker om städer ger en snabb och enkel väg till kunskap. Staden och dess omgivning presenteras med enkla kartor, korta faktatexter om näringsliv, intressanta byggnader, museer, nöjesparker, historiska platser och annat som lockar besökare.Böckerna har utvikbara flikar med kartor, trafiknät och tabeller. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
Erik Bjurhäll
(Erik Bjurhäll, Henny Grubbström Ahrens teckningar: Tomas Lindell.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, Kristianstads boktryckeri 2001 Sverige, Stockholm, Kristanstad 32 sidor. färgill. 15 x 22 cm