Atland - Atlas-bandet

Författare
Olof Rudbeck, d.ä
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Olof Rudbecks tr.,) 1698? Sverige, Upsala 1 pl. (80) sidor., 2:o.
(Henrik Curio 1679? Sverige, Upsala 1 pl., 42 sidor. 2:o.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan