Atlasul lingvistic român pe regiuni Vol. 3. I, J., K., L., M., N., O., P, Pădurea ..., vinătoare, pescuit, Îmbrăcăminte, încălţăminte, Timpul, fenomene atmosferice, Terenul, relieful, Şcoala, armata, administraţia, Meserii, comerţ, Diverse : chestionare speciale, Agricultura - Maramureş

Språk
Rumänska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1973 Rumänien, Bucureşti xxxv sidor., karts. 538-870 + 1 bil., 10 kartbl.