Atomfysik och mänskligt vetande

Författare
Niels Bohr
(Niels Bohr övers. av Tor Larsson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Rydahl 1959 Sverige, Stockholm, Stockholm 120 sidor. ill.