Atomfysik

Författare
Gudmund Borelius
(Efter föreläsningar av G. Borelius sammanställt av H. Brosenius)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tekniska högskolan? 195-? Sverige, Stockholm 52 sidor. : ill.