Att äga, att älska

Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland övers.: Dagny Dahlberg)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1977 Sverige, Stockholm 197 sidor. 18 cm 91-32-41621-0
B. Wahlström 1973 Sverige, Stockholm 238 sidor. 91-32-30395-5
Saga Egmont nnnn 978-87-11-65865-9