Att översätta komik - en undersökning av funktionsförändringar i tyska översättningar av svensk skönlitteratur = Translating humour : a study of functional changes in German translations of Swedish fiction

Författare
Dorothea Hygrell
(Dorothea Hygrell.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., Almqvist & Wiksell International distributör, Gotab 1997 Sverige, Uppsala, Stockholm, Stockholm 344 sidor. 23 cm