Att ändra statsförvaltningen - styrningsproblem i ljuset av fyra fallstudier

Författare
(Utredare: Karin Rudberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksdagens revisorer 1992 Sverige, Stockholm 182 sidor.