Att andas framtid - ungdomen och kyrkan : oration vid prästmötet i Karlstad 1996

Författare
Sören Dalevi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Karlstads stift 1997 Sverige, Karlstad [1] sidor., sidor. 74-102 21 cm