Att arbeta med samhällsfrågor i NO-undervisningen i mångfaldens skola - rapport från forskningscirkeln

Författare
(Malin Ideland, Claes Malmberg (red.))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Resurscentrum för mångfaldens skola / FoU-utbildning, Malmö Stad 2010 Sverige, Malmö 56 sidor. 978-91-978076-6-1