Att arbeta med självuppfattning - vetenskapsteoretiska förutsättningar, problemteori och forskningsmodell

Författare
Bertil Gustafsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarhögskolan 1975 Sverige, Mölndal [7], 201 sidor.