Att befrämja solcellstekniken i Sverige - varför, hur och hur mycket?

Författare
Staffan Jacobsson
(Staffan Jacobsson, Björn Sandén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högskola 2005 Sverige, Göteborg 50 sidor. ill.