Att berövas sitt arbete

Författare
Bosse Angelöw
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fri Press 1989 Sverige, Rävlanda 218 sidor. : ill. 91-7868-134-0
Fri press, Symposion, Acupress 1988 Sverige, Rävlanda, Stockholm, Lund 218 sidor. tab. 22 cm