Att bo i När

Författare
Kerstin Berggren
(Kerstin Berggren, Kerstin Löfqvist och Agneta Modig Tham.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
KKH Arkitekturskolan 1973 Sverige, Stockholm 49 sidor.