Att bo i Norra Biskopsgården - en beskrivning av ett bostadsområde inom FAST-projektet

Författare
Solveig Hägglund
(Solveig Hägglund, Ulla Wickström, Lars Gunnarsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1979 Sverige, Göteborg 47 sidor.