Att bygga ett regionalt musikkluster - En följeforskningsbaserad fallstudie av projektet:BoomTown - En innovativ miljö för näringslivsutveckling inom musikbranschen

Författare
Mats Lundgren
(Mats Lundgren, Inger von Schantz)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan Dalarna 2010 Sverige, Falun