Att bygga nätverk för utveckling med IT-stöd i små industriföretag - slutrapport från ett projekt i NUTEKs MTO-program

Författare
(Bertil Gustafsson ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2000 Sverige 86 sidor. 5 bil.