Att dra sitt strå till stacken 2, Fördjupning, Vägar till fred - grundbok i fredsfrågor

Författare
(Per Anders Fogelström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pax 1987 Sverige, Stockholm [11] sidor.