Att förändra maskulinitet genom utbildning av pojkar inom idrott - En fallstudie av Locker Room Talk 8-veckorsprogram

Författare
Inger Eliasson
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksidrottsförbundet 2022 Sverige 68