Att förklara franska revolutionen - om begreppsbildning och förklaringar i historieundervisningen

Författare
Christer Öhman
(Christer Öhman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centrum för didaktik, Univ. 1990 Sverige, Uppsala iii, 24 sidor.